Laatste nieuws

TOP Orthodontie

Onderscheid ‘beugeltandarts’ en orthodontist

Orthodontist of tandarts? Orthodontie, één van de vakgebieden binnen de tandheelkunde, wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen (algemeen practici met een in Nederland erkend tandartsdiploma) als orthodontisten (specialisten, die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd ). Orthodontisten zijn ingeschreven in het specialistenregister bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)….

Lees meer