Klachtenregeling

Klachtenformulier

Dus heb je een op- of aanmerking over onze praktijk? Laat het dan aan ons weten via onderstaand klachtenformulier. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Met jouw mening kunnen we de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren.

Meer informatie

Wij nemen ieder probleem serieus. Mocht je toch vinden dat wij niet genoeg met jouw klacht hebben gedaan, kun je telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900-2025012, €0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van je orthodontist, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan je verder adviseren. TIP raadt soms aan je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

Als je besluit je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kun je gebruik maken van de NMT-klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan tussen jou en je orthodontist bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van je klacht, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie over de klachtenregeling kun je opvragen via de site van de KNMT.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van je wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kan je deze ook melden bij de balieassistente en/of de behandelaar.