Disclaimer

De internetsite van TOP Orthodontie is met uiterste zorg samengesteld. Alle informatie op deze website is het exclusieve eigendom van TOP Orthodontie. Alle teksten en artikelen op deze site zijn het resultaat van eigen berichtgeving. De voor deze website gebruikte foto’s, video’s en afbeeldingen zijn eigendom van TOP Orthodontie, tenzij anders is vermeld. Geen enkel deel van deze website mag gebruikt of gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van TOP Orthodontie. Speciale dank gaat uit naar American Orthodontics die de foto’s van de ‘self-ligating brackets’ voor deze site beschikbaar heeft gesteld.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van enig advies. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Indien u, zonder verificatie of nader advies, van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat TOP Orthodontie grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TOP Orthodontie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Noch TOP Orthodontie, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Website

Deze website kunt u anoniem raadplegen. TOP Orthodontie verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens, die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Indien u via deze website gebruik maakt van onze diensten vragen wij wellicht naar uw gegevens. Deze worden enkel voor de uitvoering en administratie gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de risico’s, beperkingen en ongemakken van een orthodontische behandeling vind je hier in onze Informed Consent.