Kleinere tanden bij vroeg geboren kinderen

Te vroeg geboren kinderen hebben kleinere tanden dan kinderen die op tijd geboren worden. Dat is vastgesteld in een studie van de Universiteit van Malmö.

Voor de studie heeft Liselotte Paulsson-Bjornsson, een specialist in orthodontie, 80 kinderen onderzocht die geboren zijn vóór week 33 van de zwangerschap. “We hebben onderzocht hoe hun tanden zich ontwikkelen en daarnaast hebben we de beten van de kinderen onderzocht. We hebben ook gecontroleerd op hun behoefte aan orthodontische aanpassingen en dit was bij premature kinderen vaker nodig dan bij normale kinderen”, aldus de onderzoekster.

De kinderen die deelnamen aan de studie zijn geboren in het midden van de jaren 1990 en werden onderzocht toen zij hun eerste definitieve tanden kregen toen zij acht tot tien jaar oud waren. De resultaten toonden aan dat de tanden van premature kinderen tot tien procent kleiner waren in vergelijking met normale kinderen. Hoe eerder de kinderen werden geboren hoe kleiner hun tanden waren. Paulsson-Bjornsson benadrukt dat het hebben van kleine tanden als zodanig geen ernstig probleem is, maar dat het later een esthetisch probleem kan vormen vanwege de kloof tussen de tanden.

Bron: Medical News Today, 28 oktober 2011